حالت آزمایشی
BTCUSD
5518.01
قیمت
36.95%
Changing (1m)
ETHUSD
164.40
قیمت
20.86%
Changing (1m)
LTCUSD
74.37
قیمت
23.01%
Changing (1m)
XRPUSD
0.30525
قیمت
-2.18%
Changing (1m)
LTCBTC
0.01343
قیمت
-10.17%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02997
قیمت
-11.93%
Changing (1m)
XMRUSD
67.24
قیمت
26.44%
Changing (1m)
ZECBTC
0.01184
قیمت
-16.74%
Changing (1m)
XMRBTC
0.01215
قیمت
-7.74%
Changing (1m)
ZECUSD
65.48
قیمت
13.96%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00185
قیمت
-18.14%
Changing (1m)
DSHBTC
0.02145
قیمت
-6.45%
Changing (1m)
DSHUSD
118.63
قیمت
27.92%
Changing (1m)
EDOUSD
0.5662
قیمت
-19.59%
Changing (1m)
EOSUSD
4.8247
قیمت
31.20%
Changing (1m)
ETPUSD
0.5866
قیمت
-11.39%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2836
قیمت
-8.63%
Changing (1m)
NEOUSD
10.27
قیمت
11.87%
Changing (1m)
OMGUSD
1.6744
قیمت
-4.68%
Changing (1m)
SANUSD
0.6692
قیمت
35.82%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)