حالت آزمایشی
LTCUSD
54.12
قیمت
-27.20%
Changing (1m)
BTCUSD
8217.94
قیمت
-18.95%
Changing (1m)
XRPUSD
0.28964
قیمت
0.46%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02114
قیمت
-0.75%
Changing (1m)
ETHUSD
172.89
قیمت
-19.50%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2799
قیمت
-22.72%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00655
قیمت
-10.27%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00416
قیمت
-8.37%
Changing (1m)
EOSUSD
2.8846
قیمت
-25.81%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3180
قیمت
-62.59%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00695
قیمت
-3.07%
Changing (1m)
NEOUSD
7.04
قیمت
-23.06%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7711
قیمت
-29.33%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.04%
Changing (1m)
SANUSD
0.2746
قیمت
-36.77%
Changing (1m)
XMRUSD
57.25
قیمت
-21.53%
Changing (1m)
ZECUSD
34.95
قیمت
-26.16%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00088
قیمت
-2.22%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)