حالت آزمایشی
BTCUSD
9190.17
قیمت
19.60%
Changing (1m)
ETHUSD
267.55
قیمت
5.45%
Changing (1m)
XRPUSD
0.43146
قیمت
7.52%
Changing (1m)
LTCUSD
135.43
قیمت
45.76%
Changing (1m)
XMRUSD
97.23
قیمت
14.19%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00158
قیمت
3.95%
Changing (1m)
ZECBTC
0.01038
قیمت
8.13%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02923
قیمت
-11.64%
Changing (1m)
LTCBTC
0.01471
قیمت
22.18%
Changing (1m)
ZECUSD
95.52
قیمت
28.68%
Changing (1m)
XMRBTC
0.01056
قیمت
-4.35%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01719
قیمت
-9.34%
Changing (1m)
DSHUSD
158.26
قیمت
8.26%
Changing (1m)
EDOUSD
0.9705
قیمت
61.53%
Changing (1m)
EOSUSD
7.0591
قیمت
11.28%
Changing (1m)
ETPUSD
1.8197
قیمت
134.20%
Changing (1m)
IOTUSD
0.4520
قیمت
11.77%
Changing (1m)
NEOUSD
14.57
قیمت
24.21%
Changing (1m)
OMGUSD
2.1304
قیمت
2.10%
Changing (1m)
SANUSD
1.0789
قیمت
16.78%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)