حالت آزمایشی
BTCUSD
33880.90
قیمت
‪-2.57%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00364
قیمت
‪-5.94%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.59752
قیمت
‪-11.80%‬
Changing (1m)
LTCUSD
123.72
قیمت
‪-8.59%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06310
قیمت
‪9.78%‬
Changing (1m)
NEOUSD
28.53
قیمت
‪-17.64%‬
Changing (1m)
XMRUSD
197.95
قیمت
‪-9.79%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00609
قیمت
‪-3.18%‬
Changing (1m)
ETHUSD
2140.89
قیمت
‪7.03%‬
Changing (1m)
EOSUSD
3.4539
قیمت
‪-10.93%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.5874
قیمت
‪-19.40%‬
Changing (1m)
ZECUSD
89.04
قیمت
‪-21.14%‬
Changing (1m)
OMGUSD
3.6157
قیمت
‪-6.47%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.2122
قیمت
‪20.09%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00292
قیمت
‪-3.95%‬
Changing (1m)