حالت آزمایشی
LTCUSD
210.70
قیمت
‪33.44%‬
Changing (1m)
BTCUSD
65111.62
قیمت
‪49.61%‬
Changing (1m)
XMRUSD
263.60
قیمت
‪13.28%‬
Changing (1m)
XRPUSD
1.14250
قیمت
‪24.26%‬
Changing (1m)
ZECUSD
150.90
قیمت
‪32.83%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00404
قیمت
‪-24.49%‬
Changing (1m)
NEOUSD
45.50
قیمت
‪9.14%‬
Changing (1m)
OMGUSD
15.2620
قیمت
‪46.41%‬
Changing (1m)
ETHUSD
4168.51
قیمت
‪38.15%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00231
قیمت
‪-15.38%‬
Changing (1m)
EOSUSD
4.8120
قیمت
‪16.05%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00323
قیمت
‪-10.77%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06401
قیمت
‪-7.51%‬
Changing (1m)
ADAUSD
2.25200
قیمت
‪8.22%‬
Changing (1m)
BCHUSD
641.50
قیمت
‪18.76%‬
Changing (1m)
BNBUSD
491.9000
قیمت
‪34.62%‬
Changing (1m)
MKRUSD
2596.00
قیمت
‪4.81%‬
Changing (1m)
QTMUSD
13.612
قیمت
‪29.02%‬
Changing (1m)
TRXUSD
0.10396
قیمت
‪12.00%‬
Changing (1m)
XLMUSD
0.39190
قیمت
‪39.67%‬
Changing (1m)
XTZUSD
6.9560
قیمت
‪31.03%‬
Changing (1m)
ZILUSD
0.09687
قیمت
‪10.24%‬
Changing (1m)