حالت آزمایشی
LTCUSD
80.71
قیمت
‪48.34%‬
Changing (1m)
BTCUSD
18831.30
قیمت
‪34.69%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.0840
قیمت
‪-34.38%‬
Changing (1m)
XMRUSD
127.45
قیمت
‪10.76%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.56653
قیمت
‪141.03%‬
Changing (1m)
ZECUSD
68.99
قیمت
‪32.47%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00673
قیمت
‪-17.63%‬
Changing (1m)
NEOUSD
17.34
قیمت
‪25.47%‬
Changing (1m)
OMGUSD
3.5711
قیمت
‪32.84%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.3307
قیمت
‪17.44%‬
Changing (1m)
ETHUSD
575.53
قیمت
‪44.62%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00349
قیمت
‪-2.51%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.8828
قیمت
‪23.91%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00426
قیمت
‪10.65%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.03058
قیمت
‪8.59%‬
Changing (1m)