حالت آزمایشی
LTCUSD
53.51
قیمت
-29.80%
Changing (1m)
BTCUSD
7936.25
قیمت
-22.76%
Changing (1m)
XRPUSD
0.28643
قیمت
-4.36%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02146
قیمت
0.37%
Changing (1m)
ETHUSD
169.05
قیمت
-22.72%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2779
قیمت
-27.71%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00673
قیمت
-8.93%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00428
قیمت
-12.30%
Changing (1m)
EOSUSD
2.8400
قیمت
-28.20%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3290
قیمت
-61.48%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00678
قیمت
-8.01%
Changing (1m)
NEOUSD
6.83
قیمت
-29.00%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7275
قیمت
-35.94%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
-5.97%
Changing (1m)
SANUSD
0.2946
قیمت
-34.87%
Changing (1m)
XMRUSD
54.02
قیمت
-28.66%
Changing (1m)
ZECUSD
34.62
قیمت
-31.02%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00088
قیمت
-5.38%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)