حالت آزمایشی
BTCUSD
8638.27
قیمت
20.86%
Changing (1m)
LTCUSD
58.14
قیمت
45.90%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00578
قیمت
54.55%
Changing (1m)
XMRUSD
64.65
قیمت
43.19%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01935
قیمت
8.71%
Changing (1m)
NEOUSD
11.02
قیمت
33.25%
Changing (1m)
ZECUSD
50.81
قیمت
87.77%
Changing (1m)
XRPUSD
0.23449
قیمت
23.29%
Changing (1m)
EOSUSD
3.6336
قیمت
49.03%
Changing (1m)
ETHUSD
166.09
قیمت
31.88%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00745
قیمت
18.25%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1797
قیمت
-11.39%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3450
قیمت
5.83%
Changing (1m)
SANUSD
0.2648
قیمت
51.57%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7813
قیمت
27.43%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00670
قیمت
20.72%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00130
قیمت
11.11%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)