حالت آزمایشی
BTCUSD
41725.80
قیمت
‪20.76%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00355
قیمت
‪-12.35%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.76575
قیمت
‪11.47%‬
Changing (1m)
LTCUSD
148.55
قیمت
‪4.38%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06214
قیمت
‪-3.88%‬
Changing (1m)
NEOUSD
44.70
قیمت
‪26.20%‬
Changing (1m)
XMRUSD
245.62
قیمت
‪11.27%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00588
قیمت
‪-7.26%‬
Changing (1m)
ETHUSD
2596.56
قیمت
‪15.93%‬
Changing (1m)
EOSUSD
4.0929
قیمت
‪1.73%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.7012
قیمت
‪5.27%‬
Changing (1m)
ZECUSD
112.66
قیمت
‪-11.33%‬
Changing (1m)
OMGUSD
4.6057
قیمت
‪7.74%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.2401
قیمت
‪24.53%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00283
قیمت
‪-22.68%‬
Changing (1m)