حالت آزمایشی
LTCUSD
41.49
قیمت
‪-12.43%‬
Changing (1m)
BTCUSD
9199.66
قیمت
‪-4.82%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.0930
قیمت
‪-12.26%‬
Changing (1m)
XMRUSD
64.20
قیمت
‪-3.42%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.17518
قیمت
‪-14.55%‬
Changing (1m)
ZECUSD
51.26
قیمت
‪-0.52%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00695
قیمت
‪1.46%‬
Changing (1m)
NEOUSD
9.83
قیمت
‪-19.23%‬
Changing (1m)
OMGUSD
1.4271
قیمت
‪-16.43%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.6686
قیمت
‪119.21%‬
Changing (1m)
ETHUSD
227.07
قیمت
‪-5.33%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00546
قیمت
‪5.00%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.3613
قیمت
‪-12.75%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00449
قیمت
‪-7.99%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02479
قیمت
‪-0.48%‬
Changing (1m)
XBTUSD
6612.71
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)