حالت آزمایشی
BTCUSD
10412.50
قیمت
8.87%
Changing (1m)
LTCUSD
73.75
قیمت
-7.40%
Changing (1m)
ETHUSD
184.25
قیمت
-9.36%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00798
قیمت
1.40%
Changing (1m)
XRPUSD
0.26416
قیمت
-11.29%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01779
قیمت
-16.32%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00447
قیمت
-37.57%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00706
قیمت
-15.55%
Changing (1m)
SANUSD
0.5072
قیمت
-48.19%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5697
قیمت
-2.54%
Changing (1m)
XMRUSD
83.22
قیمت
9.56%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00093
قیمت
-14.68%
Changing (1m)
OMGUSD
1.1287
قیمت
-17.87%
Changing (1m)
ZECUSD
47.88
قیمت
-30.60%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4023
قیمت
-43.69%
Changing (1m)
NEOUSD
9.48
قیمت
-9.97%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8530
قیمت
-37.21%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2405
قیمت
-10.16%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01089
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
107.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)