حالت آزمایشی
BTCUSD
7125.14
قیمت
-17.65%
Changing (1m)
LTCUSD
43.62
قیمت
-26.35%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21724
قیمت
-18.56%
Changing (1m)
NEOUSD
8.74
قیمت
-29.52%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02003
قیمت
-6.09%
Changing (1m)
EOSUSD
2.5647
قیمت
-24.21%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00609
قیمت
-10.57%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3640
قیمت
-22.55%
Changing (1m)
SANUSD
0.2008
قیمت
-26.34%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00712
قیمت
-5.32%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00443
قیمت
11.59%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2105
قیمت
-25.70%
Changing (1m)
ETHUSD
141.71
قیمت
-22.81%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00118
قیمت
-15.71%
Changing (1m)
OMGUSD
0.6697
قیمت
-32.44%
Changing (1m)
ZECUSD
32.11
قیمت
-8.86%
Changing (1m)
XMRUSD
50.92
قیمت
-21.93%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)