حالت آزمایشی
BTCUSD
9435.70
قیمت
17.90%
Changing (1m)
ETHUSD
267.27
قیمت
4.81%
Changing (1m)
XRPUSD
0.42731
قیمت
4.47%
Changing (1m)
LTCUSD
134.02
قیمت
41.99%
Changing (1m)
XMRUSD
107.27
قیمت
22.45%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00141
قیمت
-1.40%
Changing (1m)
ZECBTC
0.01154
قیمت
20.59%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02841
قیمت
-11.19%
Changing (1m)
ZECUSD
109.22
قیمت
42.68%
Changing (1m)
LTCBTC
0.01416
قیمت
20.31%
Changing (1m)
XMRBTC
0.01135
قیمت
3.94%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01699
قیمت
-14.32%
Changing (1m)
DSHUSD
160.76
قیمت
1.09%
Changing (1m)
EDOUSD
1.0041
قیمت
54.64%
Changing (1m)
EOSUSD
6.7396
قیمت
6.34%
Changing (1m)
ETPUSD
1.8629
قیمت
135.18%
Changing (1m)
IOTUSD
0.4210
قیمت
0.96%
Changing (1m)
NEOUSD
13.40
قیمت
16.42%
Changing (1m)
OMGUSD
2.0262
قیمت
-1.01%
Changing (1m)
SANUSD
1.0933
قیمت
12.31%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)