حالت آزمایشی
BTCUSD
5323.42
قیمت
29.70%
Changing (1m)
ETHUSD
172.68
قیمت
23.19%
Changing (1m)
LTCUSD
81.59
قیمت
33.03%
Changing (1m)
XRPUSD
0.32719
قیمت
1.15%
Changing (1m)
LTCBTC
0.01529
قیمت
2.62%
Changing (1m)
ETHBTC
0.03260
قیمت
-5.12%
Changing (1m)
XMRUSD
69.54
قیمت
25.64%
Changing (1m)
ZECBTC
0.01286
قیمت
-11.74%
Changing (1m)
XMRBTC
0.01304
قیمت
-2.90%
Changing (1m)
ZECUSD
68.65
قیمت
14.25%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00200
قیمت
-13.04%
Changing (1m)
DSHBTC
0.02327
قیمت
1.66%
Changing (1m)
DSHUSD
123.29
قیمت
30.83%
Changing (1m)
EDOUSD
0.6587
قیمت
-12.07%
Changing (1m)
EOSUSD
5.4491
قیمت
43.98%
Changing (1m)
ETPUSD
0.6110
قیمت
-13.02%
Changing (1m)
IOTUSD
0.3076
قیمت
1.59%
Changing (1m)
NEOUSD
10.70
قیمت
12.87%
Changing (1m)
OMGUSD
1.9309
قیمت
23.26%
Changing (1m)
SANUSD
0.6569
قیمت
31.56%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)