حالت آزمایشی
#TSLA
686.58
قیمت
‪-23.05%‬
Changing (1m)
#AAPL
121.62
قیمت
‪-15.99%‬
Changing (1m)
#FB
255.91
قیمت
‪-7.36%‬
Changing (1m)
#INTC
60.67
قیمت
‪9.45%‬
Changing (1m)
#NVDA
533.50
قیمت
‪-3.06%‬
Changing (1m)
#GOOG
2037.63
قیمت
‪6.24%‬
Changing (1m)
#MSFT
229.76
قیمت
‪0.97%‬
Changing (1m)
#SBUX
103.96
قیمت
‪0.73%‬
Changing (1m)
#PEP
130.08
قیمت
‪-5.93%‬
Changing (1m)
#AMGN
227.53
قیمت
‪-10.09%‬
Changing (1m)
#CSCO
45.56
قیمت
‪1.54%‬
Changing (1m)
#PYPL
254.98
قیمت
‪1.44%‬
Changing (1m)
#AMZN
3065.49
قیمت
‪-8.36%‬
Changing (1m)
#EBAY
57.36
قیمت
‪-0.14%‬
Changing (1m)
#NFLX
539.37
قیمت
‪-4.06%‬
Changing (1m)