حالت آزمایشی
#TSLA
629.24
قیمت
‪-9.69%‬
Changing (1m)
#AAPL
126.87
قیمت
‪-3.66%‬
Changing (1m)
#FB
306.04
قیمت
‪-1.23%‬
Changing (1m)
#INTC
55.88
قیمت
‪-18.16%‬
Changing (1m)
#NVDA
570.62
قیمت
‪0.13%‬
Changing (1m)
#GOOG
2341.53
قیمت
‪3.33%‬
Changing (1m)
#MSFT
247.24
قیمت
‪-3.03%‬
Changing (1m)
#SBUX
114.28
قیمت
‪0.98%‬
Changing (1m)
#PEP
146.76
قیمت
‪2.50%‬
Changing (1m)
#AMGN
252.69
قیمت
‪1.45%‬
Changing (1m)
#CSCO
53.18
قیمت
‪2.27%‬
Changing (1m)
#PYPL
243.73
قیمت
‪-8.23%‬
Changing (1m)
#AMZN
3190.00
قیمت
‪-5.51%‬
Changing (1m)
#EBAY
61.46
قیمت
‪-1.35%‬
Changing (1m)
#NFLX
486.77
قیمت
‪-12.03%‬
Changing (1m)