حالت آزمایشی
#AA
7.26
قیمت
‪-23.74%‬
Changing (1m)
#BA
146.77
قیمت
‪-36.74%‬
Changing (1m)
#AAPL
265.54
قیمت
‪-2.55%‬
Changing (1m)
#TSLA
548.32
قیمت
‪-12.97%‬
Changing (1m)
#GE
7.30
قیمت
‪-14.52%‬
Changing (1m)
#FB
174.28
قیمت
‪3.03%‬
Changing (1m)
#BABA
195.54
قیمت
‪-0.06%‬
Changing (1m)
#MSFT
165.06
قیمت
‪6.61%‬
Changing (1m)
#PEP
132.50
قیمت
‪0.46%‬
Changing (1m)
#V
174.83
قیمت
‪-1.23%‬
Changing (1m)
#GOOG
1206.00
قیمت
‪-1.44%‬
Changing (1m)
#AMZN
2039.50
قیمت
‪13.31%‬
Changing (1m)
#HPQ
15.69
قیمت
‪-21.39%‬
Changing (1m)
#SBUX
71.47
قیمت
‪-1.71%‬
Changing (1m)
#JNJ
143.07
قیمت
‪3.87%‬
Changing (1m)
#BAC
23.42
قیمت
‪1.17%‬
Changing (1m)
#MCD
177.37
قیمت
‪-7.64%‬
Changing (1m)
#WMT
121.76
قیمت
‪5.35%‬
Changing (1m)
#IBM
119.17
قیمت
‪-0.83%‬
Changing (1m)
#XOM
43.87
قیمت
‪0.60%‬
Changing (1m)
#NVDA
266.60
قیمت
‪6.22%‬
Changing (1m)
#JPM
94.18
قیمت
‪-3.79%‬
Changing (1m)
#CAT
127.37
قیمت
‪14.70%‬
Changing (1m)
#DIS
100.94
قیمت
‪-8.03%‬
Changing (1m)
#PG
115.04
قیمت
‪-2.81%‬
Changing (1m)
#HD
194.50
قیمت
‪-9.18%‬
Changing (1m)
#T
29.88
قیمت
‪-15.62%‬
Changing (1m)
#MMM
148.84
قیمت
‪0.47%‬
Changing (1m)
#PYPL
105.02
قیمت
‪0.69%‬
Changing (1m)
#CSCO
41.72
قیمت
‪9.47%‬
Changing (1m)
#LMT
361.07
قیمت
‪0.77%‬
Changing (1m)
#VZ
57.72
قیمت
‪4.08%‬
Changing (1m)
#INTC
58.93
قیمت
‪13.24%‬
Changing (1m)
#AXP
91.95
قیمت
‪-7.55%‬
Changing (1m)
#AMGN
219.09
قیمت
‪11.93%‬
Changing (1m)
#PFE
34.60
قیمت
‪2.43%‬
Changing (1m)
#EK
0.42
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
#MO
40.12
قیمت
‪-0.17%‬
Changing (1m)
#NFLX
370.50
قیمت
‪6.47%‬
Changing (1m)
#UTX
85.97
قیمت
‪-26.23%‬
Changing (1m)