حالت آزمایشی
PG
#PG
106.05
قیمت
4.45%
Changing (1m)
AAPL
#AAPL
203.87
قیمت
8.30%
Changing (1m)
BA
#BA
380.14
قیمت
1.33%
Changing (1m)
NVDA
#NVDA
186.26
قیمت
6.90%
Changing (1m)
BABA
#BABA
186.88
قیمت
2.98%
Changing (1m)
AA
#AA
26.65
قیمت
-7.63%
Changing (1m)
PEP
#PEP
127.09
قیمت
8.12%
Changing (1m)
GOOG
#GOOG
1241.02
قیمت
4.20%
Changing (1m)
MSFT
#MSFT
123.37
قیمت
4.82%
Changing (1m)
GE
#GE
9.34
قیمت
-8.52%
Changing (1m)
FB
#FB
178.26
قیمت
10.08%
Changing (1m)
AMZN
#AMZN
1861.21
قیمت
5.42%
Changing (1m)
JPM
#JPM
113.43
قیمت
5.18%
Changing (1m)
CAT
#CAT
143.36
قیمت
6.11%
Changing (1m)
LMT
#LMT
314.23
قیمت
4.48%
Changing (1m)
TSLA
#TSLA
273.18
قیمت
3.19%
Changing (1m)
MCD
#MCD
194.92
قیمت
6.55%
Changing (1m)
IBM
#IBM
140.31
قیمت
-0.61%
Changing (1m)
DIS
#DIS
132.39
قیمت
17.12%
Changing (1m)
MMM
#MMM
218.84
قیمت
5.09%
Changing (1m)
HPQ
#HPQ
20.52
قیمت
1.84%
Changing (1m)
INTC
#INTC
58.50
قیمت
7.60%
Changing (1m)
XOM
#XOM
81.14
قیمت
-0.38%
Changing (1m)
BAC
#BAC
30.01
قیمت
0.33%
Changing (1m)
SBUX
#SBUX
76.07
قیمت
6.96%
Changing (1m)
PYPL
#PYPL
107.36
قیمت
6.30%
Changing (1m)
CSCO
#CSCO
56.40
قیمت
4.87%
Changing (1m)
V
#V
160.14
قیمت
3.32%
Changing (1m)
AMGN
#AMGN
177.36
قیمت
-7.50%
Changing (1m)
AXP
#AXP
113.67
قیمت
0.05%
Changing (1m)
PFE
#PFE
39.37
قیمت
-6.13%
Changing (1m)
JNJ
#JNJ
137.54
قیمت
-0.16%
Changing (1m)
T
#T
32.03
قیمت
3.99%
Changing (1m)
VZ
#VZ
58.04
قیمت
0.22%
Changing (1m)
WMT
#WMT
103.16
قیمت
3.36%
Changing (1m)
AIG
#AIG
58.22
قیمت
0.00%
Changing (1m)
AMD
#AMD
11.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DD
#DD
84.41
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DIA
#DIA
0.00
قیمت
0.00%
Changing (1m)
EK
#EK
0.42
قیمت
0.00%
Changing (1m)
HD
#HD
205.71
قیمت
11.53%
Changing (1m)
HON
#HON
113.93
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IP
#IP
42.08
قیمت
0.00%
Changing (1m)
MO
#MO
54.36
قیمت
-4.80%
Changing (1m)
MRK
#MRK
56.35
قیمت
0.00%
Changing (1m)
NFLX
#NFLX
359.66
قیمت
-0.84%
Changing (1m)
QQQ
#QQQ
0.00
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SPY
#SPY
0.00
قیمت
0.00%
Changing (1m)
UTX
#UTX
136.98
قیمت
7.32%
Changing (1m)