حالت آزمایشی
BTCUSD
7200.97
قیمت
-17.93%
Changing (1m)
LTCUSD
44.12
قیمت
-27.52%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21732
قیمت
-19.96%
Changing (1m)
NEOUSD
8.67
قیمت
-31.84%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01984
قیمت
-7.16%
Changing (1m)
EOSUSD
2.5981
قیمت
-24.64%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00609
قیمت
-11.87%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3680
قیمت
-23.17%
Changing (1m)
SANUSD
0.2082
قیمت
-23.51%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00720
قیمت
-3.10%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00426
قیمت
7.58%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2119
قیمت
-26.01%
Changing (1m)
ETHUSD
141.82
قیمت
-23.93%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00118
قیمت
-18.06%
Changing (1m)
OMGUSD
0.6736
قیمت
-29.20%
Changing (1m)
ZECUSD
31.15
قیمت
-12.79%
Changing (1m)
XMRUSD
51.96
قیمت
-20.53%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)