حالت آزمایشی
BTCUSD
10326.60
قیمت
1.36%
Changing (1m)
LTCUSD
70.56
قیمت
-8.49%
Changing (1m)
XRPUSD
0.26260
قیمت
-2.09%
Changing (1m)
ETHUSD
187.73
قیمت
0.29%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00726
قیمت
-6.32%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00681
قیمت
-9.80%
Changing (1m)
OMGUSD
1.0132
قیمت
-14.47%
Changing (1m)
EOSUSD
4.0794
قیمت
11.10%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01826
قیمت
-1.19%
Changing (1m)
XMRUSD
75.12
قیمت
-4.91%
Changing (1m)
ETPUSD
0.7270
قیمت
-12.99%
Changing (1m)
ZECUSD
46.11
قیمت
-10.60%
Changing (1m)
SANUSD
0.4175
قیمت
-22.15%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00435
قیمت
-13.86%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2767
قیمت
-39.11%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00086
قیمت
-6.52%
Changing (1m)
NEOUSD
8.85
قیمت
-6.74%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2375
قیمت
-0.63%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)