حالت آزمایشی
BTCUSD
9005.87
قیمت
11.06%
Changing (1m)
ETHUSD
270.27
قیمت
14.51%
Changing (1m)
XRPUSD
0.41863
قیمت
-2.98%
Changing (1m)
LTCUSD
135.93
قیمت
36.01%
Changing (1m)
XMRUSD
95.71
قیمت
4.42%
Changing (1m)
ETHBTC
0.03010
قیمت
2.91%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00150
قیمت
1.35%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00999
قیمت
6.73%
Changing (1m)
LTCBTC
0.01504
قیمت
22.18%
Changing (1m)
XMRBTC
0.01060
قیمت
-6.19%
Changing (1m)
ZECUSD
91.07
قیمت
20.07%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01798
قیمت
-2.07%
Changing (1m)
DSHUSD
151.99
قیمت
1.99%
Changing (1m)
EDOUSD
0.9657
قیمت
46.14%
Changing (1m)
EOSUSD
6.9780
قیمت
11.33%
Changing (1m)
ETPUSD
1.8090
قیمت
111.83%
Changing (1m)
IOTUSD
0.4231
قیمت
-0.84%
Changing (1m)
NEOUSD
13.74
قیمت
14.12%
Changing (1m)
OMGUSD
2.0697
قیمت
-2.10%
Changing (1m)
SANUSD
1.0616
قیمت
11.54%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)