حالت آزمایشی
BTCUSD
8315.33
قیمت
15.43%
Changing (1m)
LTCUSD
53.00
قیمت
32.10%
Changing (1m)
XMRUSD
61.06
قیمت
33.38%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00554
قیمت
55.62%
Changing (1m)
NEOUSD
10.03
قیمت
20.41%
Changing (1m)
ZECUSD
46.83
قیمت
79.36%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21810
قیمت
16.05%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01917
قیمت
10.17%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5309
قیمت
42.61%
Changing (1m)
ETHUSD
158.34
قیمت
27.81%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1762
قیمت
-5.57%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00733
قیمت
15.62%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00123
قیمت
5.13%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3330
قیمت
-1.48%
Changing (1m)
SANUSD
0.2067
قیمت
13.76%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00634
قیمت
14.44%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7193
قیمت
24.81%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)