حالت آزمایشی
LTCUSD
48.25
قیمت
‪-27.99%‬
Changing (1m)
BTCUSD
10943.90
قیمت
‪-9.00%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1940
قیمت
‪22.01%‬
Changing (1m)
XMRUSD
92.09
قیمت
‪-0.99%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.24772
قیمت
‪-19.28%‬
Changing (1m)
ZECUSD
57.05
قیمت
‪-30.89%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00839
قیمت
‪8.82%‬
Changing (1m)
NEOUSD
24.23
قیمت
‪50.50%‬
Changing (1m)
OMGUSD
3.0167
قیمت
‪16.29%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.5493
قیمت
‪-45.55%‬
Changing (1m)
ETHUSD
378.90
قیمت
‪-11.08%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00508
قیمت
‪-24.52%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.7014
قیمت
‪-25.45%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00438
قیمت
‪-20.94%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.03468
قیمت
‪-2.23%‬
Changing (1m)