حالت آزمایشی
BTCUSD
10133.80
قیمت
-5.45%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00720
قیمت
-9.77%
Changing (1m)
ETHUSD
217.29
قیمت
11.22%
Changing (1m)
LTCUSD
74.88
قیمت
-0.33%
Changing (1m)
XRPUSD
0.29163
قیمت
6.36%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02153
قیمت
17.52%
Changing (1m)
EOSUSD
4.0312
قیمت
9.88%
Changing (1m)
XMRUSD
73.19
قیمت
-13.63%
Changing (1m)
OMGUSD
1.1007
قیمت
-9.50%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00736
قیمت
5.14%
Changing (1m)
SANUSD
0.4343
قیمت
-16.74%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00460
قیمت
-4.76%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8370
قیمت
-3.05%
Changing (1m)
ZECUSD
47.91
قیمت
-7.88%
Changing (1m)
EDOUSD
0.3716
قیمت
-11.33%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00092
قیمت
1.10%
Changing (1m)
IOTUSD
0.3086
قیمت
24.14%
Changing (1m)
NEOUSD
9.29
قیمت
-5.30%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)