حالت آزمایشی
LTCUSD
137.74
قیمت
‪26.81%‬
Changing (1m)
BTCUSD
31707.40
قیمت
‪35.51%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.0890
قیمت
‪23.61%‬
Changing (1m)
XMRUSD
136.41
قیمت
‪-11.73%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.26706
قیمت
‪-37.03%‬
Changing (1m)
ZECUSD
83.49
قیمت
‪27.54%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00427
قیمت
‪-34.21%‬
Changing (1m)
NEOUSD
24.22
قیمت
‪51.00%‬
Changing (1m)
OMGUSD
3.3878
قیمت
‪16.00%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.3823
قیمت
‪-2.94%‬
Changing (1m)
ETHUSD
1207.27
قیمت
‪94.43%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00244
قیمت
‪-5.43%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.6680
قیمت
‪-4.78%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00431
قیمت
‪-8.30%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.03837
قیمت
‪45.01%‬
Changing (1m)