حالت آزمایشی
BTCUSD
6770.53
قیمت
‪-22.79%‬
Changing (1m)
LTCUSD
40.29
قیمت
‪-33.49%‬
Changing (1m)
ETHUSD
141.13
قیمت
‪-36.66%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02099
قیمت
‪-17.69%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00592
قیمت
‪-13.95%‬
Changing (1m)
ZECUSD
31.36
قیمت
‪-35.91%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.0854
قیمت
‪-53.18%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.17775
قیمت
‪-23.98%‬
Changing (1m)
NEOUSD
6.77
قیمت
‪-40.98%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.0910
قیمت
‪-59.38%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00457
قیمت
‪-16.61%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00788
قیمت
‪4.79%‬
Changing (1m)
OMGUSD
0.5098
قیمت
‪-40.36%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.3195
قیمت
‪-35.31%‬
Changing (1m)
XMRUSD
53.48
قیمت
‪-19.12%‬
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
IOTUSD
0.2330
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
NEOBTC
0.00100
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)