حالت آزمایشی
LTCUSD
58.02
قیمت
6.56%
Changing (1m)
BTCUSD
8473.75
قیمت
4.01%
Changing (1m)
XRPUSD
0.25936
قیمت
-9.28%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00683
قیمت
2.40%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02147
قیمت
-2.05%
Changing (1m)
ETHUSD
180.81
قیمت
1.96%
Changing (1m)
NEOUSD
11.91
قیمت
62.48%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2775
قیمت
-9.81%
Changing (1m)
EOSUSD
3.3520
قیمت
14.04%
Changing (1m)
ETPUSD
0.4710
قیمت
34.73%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00399
قیمت
-11.33%
Changing (1m)
SANUSD
0.2638
قیمت
-26.64%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00720
قیمت
13.39%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00138
قیمت
55.06%
Changing (1m)
OMGUSD
1.0114
قیمت
27.52%
Changing (1m)
XMRUSD
61.07
قیمت
17.96%
Changing (1m)
ZECUSD
34.70
قیمت
-5.63%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)