حالت آزمایشی
LTCUSD
231.93
قیمت
‪16.28%‬
Changing (1m)
BTCUSD
60496.40
قیمت
‪11.33%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.3980
قیمت
‪81.74%‬
Changing (1m)
XMRUSD
294.90
قیمت
‪31.99%‬
Changing (1m)
XRPUSD
1.23843
قیمت
‪157.72%‬
Changing (1m)
ZECUSD
198.61
قیمت
‪47.02%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00485
قیمت
‪18.87%‬
Changing (1m)
NEOUSD
61.54
قیمت
‪47.72%‬
Changing (1m)
OMGUSD
10.0089
قیمت
‪87.58%‬
Changing (1m)
EDOUSD
2.4798
قیمت
‪41.99%‬
Changing (1m)
ETHUSD
2157.44
قیمت
‪19.66%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00306
قیمت
‪34.80%‬
Changing (1m)
EOSUSD
6.4005
قیمت
‪56.58%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00381
قیمت
‪2.97%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.03562
قیمت
‪6.23%‬
Changing (1m)
BTCUSD_v
60441.20
قیمت
‪11.29%‬
Changing (1m)
ETHUSD_v
2138.15
قیمت
‪18.44%‬
Changing (1m)