حالت آزمایشی
LTCUSD
59.13
قیمت
‪31.40%‬
Changing (1m)
BTCUSD
13002.70
قیمت
‪21.96%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1540
قیمت
‪-4.94%‬
Changing (1m)
XMRUSD
131.91
قیمت
‪44.78%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.25098
قیمت
‪9.25%‬
Changing (1m)
ZECUSD
61.54
قیمت
‪14.43%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.01012
قیمت
‪18.78%‬
Changing (1m)
NEOUSD
17.56
قیمت
‪-18.02%‬
Changing (1m)
OMGUSD
3.3008
قیمت
‪8.82%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.3858
قیمت
‪-24.81%‬
Changing (1m)
ETHUSD
404.22
قیمت
‪17.42%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00462
قیمت
‪-5.91%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.6475
قیمت
‪5.20%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00452
قیمت
‪7.88%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.03098
قیمت
‪-4.38%‬
Changing (1m)