حالت آزمایشی
BTCUSD
7250.20
قیمت
-17.37%
Changing (1m)
LTCUSD
44.33
قیمت
-27.17%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21842
قیمت
-19.56%
Changing (1m)
NEOUSD
8.81
قیمت
-30.74%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01983
قیمت
-7.21%
Changing (1m)
EOSUSD
2.6034
قیمت
-24.48%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00608
قیمت
-12.01%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3670
قیمت
-23.38%
Changing (1m)
SANUSD
0.2107
قیمت
-22.59%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00719
قیمت
-3.23%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00426
قیمت
7.58%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2147
قیمت
-25.03%
Changing (1m)
ETHUSD
142.81
قیمت
-23.40%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00120
قیمت
-16.67%
Changing (1m)
OMGUSD
0.6792
قیمت
-28.61%
Changing (1m)
ZECUSD
31.34
قیمت
-12.26%
Changing (1m)
XMRUSD
52.29
قیمت
-20.02%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)