حالت آزمایشی
LTCUSD
47.33
قیمت
‪0.68%‬
Changing (1m)
BTCUSD
9619.59
قیمت
‪9.26%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1050
قیمت
‪6.06%‬
Changing (1m)
XMRUSD
67.33
قیمت
‪7.81%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.20407
قیمت
‪-4.35%‬
Changing (1m)
ZECUSD
53.10
قیمت
‪20.74%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00698
قیمت
‪-0.99%‬
Changing (1m)
NEOUSD
10.56
قیمت
‪21.94%‬
Changing (1m)
OMGUSD
1.5318
قیمت
‪112.78%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.2968
قیمت
‪145.70%‬
Changing (1m)
ETHUSD
241.18
قیمت
‪14.70%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00540
قیمت
‪10.43%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.7372
قیمت
‪-3.74%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00489
قیمت
‪-7.91%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02517
قیمت
‪5.09%‬
Changing (1m)