حالت آزمایشی
BTCUSD
10357.60
قیمت
7.20%
Changing (1m)
LTCUSD
75.74
قیمت
-16.36%
Changing (1m)
ETHUSD
188.05
قیمت
-10.72%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00803
قیمت
0.50%
Changing (1m)
XRPUSD
0.27850
قیمت
-11.72%
Changing (1m)
XMRUSD
83.52
قیمت
7.99%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01824
قیمت
-16.79%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00483
قیمت
-37.44%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00728
قیمت
-22.47%
Changing (1m)
SANUSD
0.5125
قیمت
-49.71%
Changing (1m)
EOSUSD
3.6092
قیمت
-8.12%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00093
قیمت
-16.22%
Changing (1m)
OMGUSD
1.2009
قیمت
-14.51%
Changing (1m)
ZECUSD
51.33
قیمت
-31.27%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4470
قیمت
-41.11%
Changing (1m)
NEOUSD
9.62
قیمت
-10.59%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8420
قیمت
-35.30%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2405
قیمت
-16.09%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01089
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
107.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)