حالت آزمایشی
BTCUSD
7532.89
قیمت
-18.30%
Changing (1m)
LTCUSD
45.41
قیمت
-26.51%
Changing (1m)
XRPUSD
0.22687
قیمت
-21.38%
Changing (1m)
NEOUSD
8.75
قیمت
-19.21%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01961
قیمت
-3.02%
Changing (1m)
EOSUSD
2.7209
قیمت
-21.48%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2371
قیمت
-18.21%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00599
قیمت
-10.19%
Changing (1m)
ETHUSD
146.76
قیمت
-20.91%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7161
قیمت
-24.83%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3930
قیمت
-0.76%
Changing (1m)
SANUSD
0.2156
قیمت
-22.89%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00113
قیمت
-0.88%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00719
قیمت
5.12%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00370
قیمت
-6.09%
Changing (1m)
XMRUSD
54.30
قیمت
-14.11%
Changing (1m)
ZECUSD
28.44
قیمت
-23.79%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)