حالت آزمایشی
BTCUSD
13098.60
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.3720
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.6411
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.03113
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
ETHUSD
408.91
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1520
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00448
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
LTCUSD
59.03
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
NEOUSD
18.00
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
OMGUSD
3.4389
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00983
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
XMRUSD
129.19
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.25386
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00465
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
ZECUSD
62.38
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)