حالت آزمایشی
BTCUSD
7531.69
قیمت
-19.20%
Changing (1m)
LTCUSD
45.36
قیمت
-28.18%
Changing (1m)
XRPUSD
0.22674
قیمت
-26.77%
Changing (1m)
NEOUSD
8.79
قیمت
-18.46%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01958
قیمت
-3.88%
Changing (1m)
EOSUSD
2.7154
قیمت
-24.28%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2371
قیمت
-21.57%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00599
قیمت
-11.26%
Changing (1m)
ETHUSD
146.48
قیمت
-22.57%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7162
قیمت
-27.92%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3930
قیمت
-5.98%
Changing (1m)
SANUSD
0.2262
قیمت
-18.16%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00114
قیمت
1.79%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00719
قیمت
5.12%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00371
قیمت
-5.12%
Changing (1m)
XMRUSD
54.23
قیمت
-15.42%
Changing (1m)
ZECUSD
28.53
قیمت
-23.90%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)