حالت آزمایشی
BTCUSD
10109.90
قیمت
4.64%
Changing (1m)
LTCUSD
72.62
قیمت
-19.80%
Changing (1m)
ETHUSD
183.50
قیمت
-12.88%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00806
قیمت
0.88%
Changing (1m)
XRPUSD
0.26602
قیمت
-15.67%
Changing (1m)
XMRUSD
81.56
قیمت
5.46%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01826
قیمت
-16.70%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00477
قیمت
-38.21%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00715
قیمت
-23.86%
Changing (1m)
SANUSD
0.4964
قیمت
-51.29%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5190
قیمت
-10.42%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00093
قیمت
-16.22%
Changing (1m)
OMGUSD
1.1645
قیمت
-17.10%
Changing (1m)
ZECUSD
49.47
قیمت
-33.76%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4100
قیمت
-45.99%
Changing (1m)
NEOUSD
9.35
قیمت
-13.10%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8460
قیمت
-34.99%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2405
قیمت
-16.09%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01089
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
107.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)