حالت آزمایشی
BTCUSD
8348.49
قیمت
15.89%
Changing (1m)
LTCUSD
53.44
قیمت
33.20%
Changing (1m)
XMRUSD
61.32
قیمت
33.94%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00578
قیمت
62.36%
Changing (1m)
NEOUSD
10.10
قیمت
21.25%
Changing (1m)
ZECUSD
49.04
قیمت
87.82%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21892
قیمت
16.48%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01920
قیمت
10.34%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5322
قیمت
42.66%
Changing (1m)
ETHUSD
159.33
قیمت
28.61%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1727
قیمت
-7.45%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00732
قیمت
15.46%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00123
قیمت
5.13%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3330
قیمت
-1.48%
Changing (1m)
SANUSD
0.2097
قیمت
15.41%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00638
قیمت
15.16%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7227
قیمت
25.40%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)