حالت آزمایشی
BTCUSD
10047.90
قیمت
-1.00%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00729
قیمت
-8.88%
Changing (1m)
ETHUSD
211.60
قیمت
14.84%
Changing (1m)
LTCUSD
72.65
قیمت
-1.41%
Changing (1m)
XRPUSD
0.27971
قیمت
5.43%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02114
قیمت
15.71%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00445
قیمت
-9.00%
Changing (1m)
EOSUSD
3.9008
قیمت
11.06%
Changing (1m)
XMRUSD
73.40
قیمت
-9.26%
Changing (1m)
OMGUSD
1.0695
قیمت
-9.03%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00720
قیمت
-0.55%
Changing (1m)
SANUSD
0.4345
قیمت
-8.83%
Changing (1m)
ETPUSD
0.7810
قیمت
-7.30%
Changing (1m)
ZECUSD
45.85
قیمت
-7.93%
Changing (1m)
EDOUSD
0.3564
قیمت
-13.14%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00092
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.3086
قیمت
28.64%
Changing (1m)
NEOUSD
9.02
قیمت
-4.45%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)