حالت آزمایشی
BTCUSD
10310.60
قیمت
1.20%
Changing (1m)
LTCUSD
70.51
قیمت
-8.56%
Changing (1m)
XRPUSD
0.26210
قیمت
-2.27%
Changing (1m)
ETHUSD
187.37
قیمت
0.10%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00726
قیمت
-6.32%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00681
قیمت
-9.80%
Changing (1m)
OMGUSD
1.0133
قیمت
-14.46%
Changing (1m)
EOSUSD
4.0788
قیمت
11.08%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01826
قیمت
-1.19%
Changing (1m)
XMRUSD
75.24
قیمت
-4.76%
Changing (1m)
ETPUSD
0.7270
قیمت
-12.99%
Changing (1m)
ZECUSD
45.67
قیمت
-11.46%
Changing (1m)
SANUSD
0.4187
قیمت
-21.93%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00430
قیمت
-14.85%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2768
قیمت
-39.08%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00086
قیمت
-6.52%
Changing (1m)
NEOUSD
8.87
قیمت
-6.53%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2375
قیمت
-0.63%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)