حالت آزمایشی
LTCUSD
41.57
قیمت
‪-11.40%‬
Changing (1m)
BTCUSD
9050.92
قیمت
‪-5.40%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.0870
قیمت
‪-15.53%‬
Changing (1m)
XMRUSD
62.62
قیمت
‪-6.09%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.17578
قیمت
‪-12.89%‬
Changing (1m)
ZECUSD
49.42
قیمت
‪-2.81%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00690
قیمت
‪-0.72%‬
Changing (1m)
NEOUSD
9.57
قیمت
‪-20.45%‬
Changing (1m)
OMGUSD
1.4691
قیمت
‪-12.03%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.6316
قیمت
‪59.45%‬
Changing (1m)
ETHUSD
224.29
قیمت
‪-6.52%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00536
قیمت
‪3.08%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.4401
قیمت
‪-8.48%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00457
قیمت
‪-6.16%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02488
قیمت
‪-1.11%‬
Changing (1m)
XBTUSD
6612.71
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)