حالت آزمایشی
BTCUSD
8311.43
قیمت
15.37%
Changing (1m)
LTCUSD
53.24
قیمت
32.70%
Changing (1m)
XMRUSD
60.31
قیمت
31.74%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00556
قیمت
56.18%
Changing (1m)
NEOUSD
10.04
قیمت
20.53%
Changing (1m)
ZECUSD
46.99
قیمت
79.97%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01907
قیمت
9.60%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21626
قیمت
15.07%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5608
قیمت
43.81%
Changing (1m)
ETHUSD
157.57
قیمت
27.19%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1686
قیمت
-9.65%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00723
قیمت
14.04%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00123
قیمت
5.13%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3330
قیمت
-1.48%
Changing (1m)
SANUSD
0.2107
قیمت
15.96%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00638
قیمت
15.16%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7240
قیمت
25.63%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)