حالت آزمایشی
BTCUSD
10250.70
قیمت
6.23%
Changing (1m)
LTCUSD
73.99
قیمت
-20.84%
Changing (1m)
ETHUSD
190.03
قیمت
-11.14%
Changing (1m)
XRPUSD
0.27288
قیمت
-13.49%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00796
قیمت
-3.40%
Changing (1m)
XMRUSD
82.00
قیمت
2.85%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00719
قیمت
-25.49%
Changing (1m)
SANUSD
0.4587
قیمت
-44.14%
Changing (1m)
EOSUSD
3.6659
قیمت
-18.31%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01861
قیمت
-16.40%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00094
قیمت
-22.31%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8230
قیمت
-8.43%
Changing (1m)
OMGUSD
1.2345
قیمت
-25.89%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00470
قیمت
-35.08%
Changing (1m)
ZECUSD
49.55
قیمت
-29.36%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4113
قیمت
-40.72%
Changing (1m)
NEOUSD
9.74
قیمت
-16.39%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2546
قیمت
-15.64%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
-3.73%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
-2.58%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)