حالت آزمایشی
BTCUSD
10029.90
قیمت
-6.42%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00723
قیمت
-9.40%
Changing (1m)
ETHUSD
216.59
قیمت
10.86%
Changing (1m)
LTCUSD
73.21
قیمت
-2.56%
Changing (1m)
XRPUSD
0.28859
قیمت
5.26%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02168
قیمت
18.34%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00455
قیمت
-5.80%
Changing (1m)
EOSUSD
3.9968
قیمت
8.94%
Changing (1m)
XMRUSD
72.72
قیمت
-14.18%
Changing (1m)
OMGUSD
1.0837
قیمت
-10.90%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00726
قیمت
3.71%
Changing (1m)
SANUSD
0.4343
قیمت
-16.74%
Changing (1m)
ETPUSD
0.7840
قیمت
-9.19%
Changing (1m)
ZECUSD
46.73
قیمت
-10.15%
Changing (1m)
EDOUSD
0.3662
قیمت
-12.62%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00092
قیمت
1.10%
Changing (1m)
IOTUSD
0.3086
قیمت
24.14%
Changing (1m)
NEOUSD
9.21
قیمت
-6.12%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)