حالت آزمایشی
BTCUSD
9368.67
قیمت
‪6.62%‬
Changing (1m)
LTCUSD
44.39
قیمت
‪-8.53%‬
Changing (1m)
ETHUSD
218.05
قیمت
‪2.41%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02337
قیمت
‪-3.59%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.2913
قیمت
‪141.14%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1020
قیمت
‪0.99%‬
Changing (1m)
OMGUSD
1.5564
قیمت
‪116.68%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.19525
قیمت
‪-13.17%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00471
قیمت
‪-14.36%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00696
قیمت
‪-7.08%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00471
قیمت
‪-7.10%‬
Changing (1m)
NEOUSD
9.97
قیمت
‪12.66%‬
Changing (1m)
ZECUSD
45.15
قیمت
‪-1.55%‬
Changing (1m)
XMRUSD
65.45
قیمت
‪-1.28%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.5962
قیمت
‪-12.72%‬
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
IOTUSD
0.2330
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
NEOBTC
0.00100
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)