حالت آزمایشی
USCrude
USCrude
58.670
قیمت
-0.19%
Changing (1m)
UKBrent
UKBrent
65.830
قیمت
-4.87%
Changing (1m)