حالت آزمایشی
UKBrent
59.950
قیمت
-6.82%
Changing (1m)
USCrude
53.850
قیمت
-8.23%
Changing (1m)