حالت آزمایشی
USCrude
26.06
قیمت
‪-21.22%‬
Changing (1m)
UKBrent
32.25
قیمت
‪-13.40%‬
Changing (1m)