حالت آزمایشی
UKBRENT
74.715
قیمت
‪8.82%‬
Changing (1m)
USCRUDE
71.744
قیمت
‪8.10%‬
Changing (1m)