حالت آزمایشی
XAUUSD
XAUUSD
1341.68
قیمت
3.49%
Changing (1m)
XPTUSD
XPTUSD
801.62
قیمت
-5.29%
Changing (1m)
XPDUSD
XPDUSD
1460.94
قیمت
9.04%
Changing (1m)
XAGUSD
XAGUSD
14.839
قیمت
0.32%
Changing (1m)