حالت آزمایشی
XAUUSD
XAUUSD
1272.20
قیمت
-3.14%
Changing (1m)
XPTUSD
XPTUSD
886.78
قیمت
4.69%
Changing (1m)
XAGUSD
XAGUSD
14.954
قیمت
-3.06%
Changing (1m)
XPDUSD
XPDUSD
1377.49
قیمت
-11.24%
Changing (1m)