حالت آزمایشی
#BABA
274.50
قیمت
‪0.40%‬
Changing (1m)
#TSLA
386.44
قیمت
‪-80.51%‬
Changing (1m)
#AAPL
109.29
قیمت
‪-78.37%‬
Changing (1m)
#MCD
218.08
قیمت
‪3.12%‬
Changing (1m)
#AA
11.98
قیمت
‪-18.89%‬
Changing (1m)
#FB
252.77
قیمت
‪-7.07%‬
Changing (1m)
#INTC
49.29
قیمت
‪0.61%‬
Changing (1m)
#NVDA
498.45
قیمت
‪-1.71%‬
Changing (1m)
#GOOG
1433.67
قیمت
‪-10.10%‬
Changing (1m)
#MSFT
203.95
قیمت
‪-4.85%‬
Changing (1m)
#SBUX
84.22
قیمت
‪8.66%‬
Changing (1m)
#PEP
130.89
قیمت
‪-4.07%‬
Changing (1m)
#AMGN
246.82
قیمت
‪4.35%‬
Changing (1m)
#CSCO
38.74
قیمت
‪-8.13%‬
Changing (1m)
#PYPL
185.34
قیمت
‪-6.73%‬
Changing (1m)
#CAT
146.33
قیمت
‪4.33%‬
Changing (1m)
#JPM
93.82
قیمت
‪-4.21%‬
Changing (1m)
#BA
155.49
قیمت
‪-9.57%‬
Changing (1m)
#IBM
120.05
قیمت
‪-3.21%‬
Changing (1m)
#PFE
36.19
قیمت
‪-6.12%‬
Changing (1m)
#UTX
59.50
قیمت
‪-1.49%‬
Changing (1m)
#AMZN
3054.01
قیمت
‪-8.70%‬
Changing (1m)
#AXP
96.44
قیمت
‪-0.60%‬
Changing (1m)
#BAC
23.73
قیمت
‪-5.46%‬
Changing (1m)
#DIS
124.55
قیمت
‪-3.35%‬
Changing (1m)
#EBAY
51.12
قیمت
‪-12.72%‬
Changing (1m)
#FPP
29.66
قیمت
‪-12.69%‬
Changing (1m)
#GE
6.12
قیمت
‪-2.70%‬
Changing (1m)
#HD
269.71
قیمت
‪-4.64%‬
Changing (1m)
#HPQ
18.55
قیمت
‪0.32%‬
Changing (1m)
#JNJ
146.02
قیمت
‪-3.80%‬
Changing (1m)
#LMT
389.10
قیمت
‪-0.80%‬
Changing (1m)
#LRLCY
277.60
قیمت
‪-0.82%‬
Changing (1m)
#MMM
161.54
قیمت
‪-0.01%‬
Changing (1m)
#MO
38.42
قیمت
‪-12.04%‬
Changing (1m)
#NFLX
480.06
قیمت
‪-2.79%‬
Changing (1m)
#NIKE
128.59
قیمت
‪16.02%‬
Changing (1m)
#PG
137.56
قیمت
‪0.09%‬
Changing (1m)
#T
28.22
قیمت
‪-4.89%‬
Changing (1m)
#V
197.99
قیمت
‪-3.66%‬
Changing (1m)
#VZ
59.28
قیمت
‪0.47%‬
Changing (1m)
#WMT
137.59
قیمت
‪5.26%‬
Changing (1m)
#XOM
34.95
قیمت
‪-15.58%‬
Changing (1m)