حالت آزمایشی
#BABA
260.78
قیمت
‪19.85%‬
Changing (1m)
#TSLA
1546.45
قیمت
‪56.52%‬
Changing (1m)
#AAPL
383.40
قیمت
‪10.00%‬
Changing (1m)
#MCD
184.72
قیمت
‪-2.47%‬
Changing (1m)
#AA
11.31
قیمت
‪6.60%‬
Changing (1m)
#FB
244.88
قیمت
‪6.29%‬
Changing (1m)
#INTC
59.45
قیمت
‪-5.87%‬
Changing (1m)
#NVDA
418.95
قیمت
‪14.38%‬
Changing (1m)
#GOOG
1538.56
قیمت
‪7.38%‬
Changing (1m)
#MSFT
213.57
قیمت
‪10.62%‬
Changing (1m)
#SBUX
74.19
قیمت
‪-1.40%‬
Changing (1m)
#PEP
134.33
قیمت
‪0.22%‬
Changing (1m)
#AMGN
248.86
قیمت
‪9.49%‬
Changing (1m)
#CSCO
46.56
قیمت
‪0.02%‬
Changing (1m)
#PYPL
178.27
قیمت
‪12.67%‬
Changing (1m)
#CAT
127.87
قیمت
‪2.35%‬
Changing (1m)
#JPM
96.17
قیمت
‪-3.75%‬
Changing (1m)
#BA
178.26
قیمت
‪0.12%‬
Changing (1m)
#IBM
118.23
قیمت
‪-5.53%‬
Changing (1m)
#PFE
33.73
قیمت
‪-5.28%‬
Changing (1m)
#AMZN
3200.52
قیمت
‪21.37%‬
Changing (1m)
#AXP
93.10
قیمت
‪-6.66%‬
Changing (1m)
#BAC
23.92
قیمت
‪-4.09%‬
Changing (1m)
#DIS
119.19
قیمت
‪1.57%‬
Changing (1m)
#EBAY
59.08
قیمت
‪20.42%‬
Changing (1m)
#FPP
33.33
قیمت
‪-7.13%‬
Changing (1m)
#GE
6.61
قیمت
‪-4.20%‬
Changing (1m)
#HD
249.94
قیمت
‪1.33%‬
Changing (1m)
#HPQ
16.89
قیمت
‪5.56%‬
Changing (1m)
#JNJ
142.36
قیمت
‪-4.33%‬
Changing (1m)
#LMT
349.15
قیمت
‪-11.25%‬
Changing (1m)
#LRLCY
53.11
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
#MMM
152.67
قیمت
‪-4.11%‬
Changing (1m)
#MO
40.15
قیمت
‪-1.35%‬
Changing (1m)
#NFLX
547.94
قیمت
‪24.32%‬
Changing (1m)
#NIKE
97.77
قیمت
‪-0.96%‬
Changing (1m)
#PG
123.74
قیمت
‪3.84%‬
Changing (1m)
#T
30.02
قیمت
‪-3.63%‬
Changing (1m)
#UTX
86.01
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
#V
192.40
قیمت
‪-1.80%‬
Changing (1m)
#VZ
54.37
قیمت
‪-5.82%‬
Changing (1m)
#WMT
130.57
قیمت
‪7.44%‬
Changing (1m)
#XOM
42.53
قیمت
‪-9.53%‬
Changing (1m)