حالت آزمایشی
PG
#PG
106.13
قیمت
3.91%
Changing (1m)
AAPL
#AAPL
203.22
قیمت
8.50%
Changing (1m)
BA
#BA
380.47
قیمت
3.23%
Changing (1m)
NVDA
#NVDA
186.41
قیمت
8.07%
Changing (1m)
BABA
#BABA
186.36
قیمت
2.31%
Changing (1m)
AA
#AA
26.58
قیمت
-6.41%
Changing (1m)
HPQ
#HPQ
20.56
قیمت
2.95%
Changing (1m)
PEP
#PEP
127.45
قیمت
9.20%
Changing (1m)
GOOG
#GOOG
1243.55
قیمت
4.56%
Changing (1m)
MSFT
#MSFT
122.39
قیمت
4.66%
Changing (1m)
GE
#GE
9.23
قیمت
-8.43%
Changing (1m)
FB
#FB
178.10
قیمت
9.95%
Changing (1m)
AMZN
#AMZN
1863.97
قیمت
7.61%
Changing (1m)
JPM
#JPM
114.16
قیمت
6.59%
Changing (1m)
CAT
#CAT
143.81
قیمت
7.87%
Changing (1m)
LMT
#LMT
312.29
قیمت
6.38%
Changing (1m)
IBM
#IBM
140.01
قیمت
-0.07%
Changing (1m)
PYPL
#PYPL
106.80
قیمت
5.93%
Changing (1m)
TSLA
#TSLA
274.20
قیمت
0.63%
Changing (1m)
MCD
#MCD
193.86
قیمت
4.64%
Changing (1m)
DIS
#DIS
132.16
قیمت
16.36%
Changing (1m)
MMM
#MMM
219.01
قیمت
5.98%
Changing (1m)
INTC
#INTC
58.62
قیمت
7.82%
Changing (1m)
XOM
#XOM
81.21
قیمت
0.11%
Changing (1m)
SBUX
#SBUX
76.13
قیمت
7.27%
Changing (1m)
CSCO
#CSCO
56.31
قیمت
4.61%
Changing (1m)
V
#V
159.83
قیمت
2.50%
Changing (1m)
AMGN
#AMGN
179.50
قیمت
-6.66%
Changing (1m)
AXP
#AXP
113.65
قیمت
-0.44%
Changing (1m)
PFE
#PFE
39.14
قیمت
-6.77%
Changing (1m)
JNJ
#JNJ
137.04
قیمت
0.07%
Changing (1m)
T
#T
32.07
قیمت
4.36%
Changing (1m)
VZ
#VZ
58.02
قیمت
0.16%
Changing (1m)
WMT
#WMT
103.29
قیمت
4.22%
Changing (1m)
AIG
#AIG
58.22
قیمت
0.00%
Changing (1m)
AMD
#AMD
11.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
BAC
#BAC
30.07
قیمت
1.01%
Changing (1m)
DD
#DD
84.41
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DIA
#DIA
0.00
قیمت
0.00%
Changing (1m)
EK
#EK
0.42
قیمت
0.00%
Changing (1m)
HD
#HD
207.45
قیمت
13.37%
Changing (1m)
HON
#HON
113.93
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IP
#IP
42.08
قیمت
0.00%
Changing (1m)
MO
#MO
54.74
قیمت
-3.90%
Changing (1m)
MRK
#MRK
56.35
قیمت
0.00%
Changing (1m)
NFLX
#NFLX
357.59
قیمت
-3.24%
Changing (1m)
QQQ
#QQQ
0.00
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SPY
#SPY
0.00
قیمت
0.00%
Changing (1m)
UTX
#UTX
136.71
قیمت
8.53%
Changing (1m)