حالت آزمایشی
FB
#FB
188.86
قیمت
2.75%
Changing (1m)
AAPL
#AAPL
195.63
قیمت
8.93%
Changing (1m)
BABA
#BABA
165.88
قیمت
6.77%
Changing (1m)
TSLA
#TSLA
219.59
قیمت
14.65%
Changing (1m)
MSFT
#MSFT
133.42
قیمت
4.35%
Changing (1m)
DIS
#DIS
139.97
قیمت
4.53%
Changing (1m)
GOOG
#GOOG
1088.33
قیمت
-4.91%
Changing (1m)
JNJ
#JNJ
144.25
قیمت
2.95%
Changing (1m)
PYPL
#PYPL
114.42
قیمت
1.39%
Changing (1m)
LMT
#LMT
360.31
قیمت
6.10%
Changing (1m)
NVDA
#NVDA
151.40
قیمت
4.31%
Changing (1m)
AMZN
#AMZN
1879.15
قیمت
2.04%
Changing (1m)
JPM
#JPM
107.76
قیمت
-1.35%
Changing (1m)
INTC
#INTC
46.83
قیمت
7.21%
Changing (1m)
SBUX
#SBUX
84.24
قیمت
10.12%
Changing (1m)
MCD
#MCD
205.67
قیمت
3.32%
Changing (1m)
MMM
#MMM
172.11
قیمت
3.49%
Changing (1m)
HPQ
#HPQ
20.60
قیمت
2.90%
Changing (1m)
V
#V
171.24
قیمت
3.55%
Changing (1m)
T
#T
32.55
قیمت
0.74%
Changing (1m)
IBM
#IBM
138.33
قیمت
4.46%
Changing (1m)
XOM
#XOM
76.29
قیمت
3.23%
Changing (1m)
BA
#BA
369.25
قیمت
3.76%
Changing (1m)
BAC
#BAC
27.75
قیمت
-1.42%
Changing (1m)
AA
#AA
22.56
قیمت
-1.57%
Changing (1m)
PEP
#PEP
133.84
قیمت
3.38%
Changing (1m)
GE
#GE
10.21
قیمت
9.43%
Changing (1m)
AMGN
#AMGN
184.65
قیمت
7.25%
Changing (1m)
CAT
#CAT
133.74
قیمت
8.81%
Changing (1m)
CSCO
#CSCO
56.08
قیمت
2.35%
Changing (1m)
PG
#PG
111.74
قیمت
4.34%
Changing (1m)
WMT
#WMT
110.74
قیمت
7.32%
Changing (1m)
AXP
#AXP
123.16
قیمت
2.76%
Changing (1m)
HD
#HD
204.76
قیمت
4.52%
Changing (1m)
PFE
#PFE
43.79
قیمت
3.45%
Changing (1m)
VZ
#VZ
57.99
قیمت
-2.31%
Changing (1m)
AIG
#AIG
58.22
قیمت
0.00%
Changing (1m)
AMD
#AMD
11.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DD
#DD
84.41
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DIA
#DIA
0.00
قیمت
0.00%
Changing (1m)
EK
#EK
0.42
قیمت
0.00%
Changing (1m)
HON
#HON
113.93
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IP
#IP
42.08
قیمت
0.00%
Changing (1m)
MO
#MO
48.77
قیمت
-3.58%
Changing (1m)
MRK
#MRK
56.35
قیمت
0.00%
Changing (1m)
NFLX
#NFLX
360.09
قیمت
0.08%
Changing (1m)
QQQ
#QQQ
0.00
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SPY
#SPY
0.00
قیمت
0.00%
Changing (1m)
UTX
#UTX
129.07
قیمت
-2.38%
Changing (1m)