حالت آزمایشی

FUND فروش ۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳

ریپل : خطرات تداوم ریزش جهانی همچنان وجود دارد

ریپل پس از کاهش چشمگیر در اواسط ماه مه ، در یک کانال صعودی صعودی حرکت می کند و در سطح 0.8618 معامله می شود.

بیشتر

FUND فروش ۰۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳

ریپل : دوره آزمایش سرمایه گذاران را تشویق کرد

این هفته ، ریپل مطابق با روند کلی بازار در حال رشد است و ریزش های قبلی را به دست آورده است.

بیشتر