حالت آزمایشی

FUND فروش ۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱

ریپل : دعاوی SEC به موقعیت های توکن فشار می آورد

ریپل در راستای روند کلی بازار در حال کاهش است و به سطح 0.8590 کاهش یافته است.

بیشتر

TECH فروش ۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵

ریپل : تحلیل تکنیکال

ریپل در داخل کانال جانبی اصلاحی حرکت می کند و به سمت پایین معکوس می شود و در حدود 1.0835 است.

بیشتر