حالت آزمایشی

FUND خرید ۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷

ریپل : ریپل به صورت خنثی و بی جهت حرکت می کند

برای هفته دوم ، ریپل در محدوده 0.3200-0.2650 معاملاتی مبهم داشته است.

بیشتر