حالت آزمایشی

TECH فروش ۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴

ریپل : تحلیل تکنیکال

ریپل در محدوده قیمت بسیار باریک و با کاهش مداوم حجم در حدود 0.18860 معامله می شود. اصلاح رو به بالا در قیمت در حال برگشت به سمت پایین است. توسعه روند اصلاح به عنوان بخشی از نادرترین الگوی تحلیل تکنیکی پایین بشقاب Saucer شکل گرفته است. با قضاوت بر اساس مسیر آن ، در آینده نزدیک ممکن است این نزول شدت یابد.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش

احساسات بازار

‪97%‬ فروش
‪3%‬ خرید