حالت آزمایشی

TECH فروش ۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵

ریپل : تحلیل تکنیکال

در این هفته ، ریپل متناسب با روند کلی بازار در ارتباط با فشارهای اعمال شده توسط مقامات چینی بر بازار دارایی های دیجیتال محلی در حال کاهش است.

بیشتر

FUND فروش ۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱

ریپل : کمیسوین بورس و اوراق بهادار آمریکا دادخواست دیگری را علیه ریپل در دادگاه مطرح كرد

ریپل در کانال صعودی 0.8683 در حال حرکت است و معکوس به سمت بالا است.

بیشتر