حالت آزمایشی

FUND خرید ۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۳

طلا : قیمت در حال اصلاح ضعیف به سمت بالا می باشد

قیمت طلا در طی بازار امروز آسیا نزدیک به صفر معامله می شود ، و یک اصلاح صعودی ضعیف دارد ، که حرکت روز گذشته پس از تجدید سطح پایین قیمت از 22 ژوئیه ، شکل گرفت. ظهور حرکات اصلاحی به نفع طلا توسط تضعیف دلار ، که در طی ترس از کاهش رشد اقتصاد جهانی رشد متوسطی را نشان داده است.

بیشتر

TECH خرید ۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵

طلا : تحلیل موج شماری امواج

رشد این جفت ارز امکان پذیر است.

در نمودار روزانه ، موج سوم سطح بالاتر (3) ایجاد می شود ، که در آن موج 5 از (3) تشکیل می شود. اکنون ، موج iii 5 از سطح پایین تشکیل شده است ، یک اصلاح داخلی به عنوان موج iv 5 ایجاد شده است ، به صورت مثلث شکل گرفته و موج v 5 در حال شکل گیری است. اگر فرضیه و موج شماری درست باشد ، جفت ارز به سطوح 2077.22–2130.03 رشد خواهد کرد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 1906.07 می باشد.

بیشتر

FUND خرید ۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۲

طلا : احتمال رشد قیمت می باشد

طلا در ادامه با معاملات 1961.0 در برابر سود قبلی اصلاح می شود.

بیشتر