حالت آزمایشی

FUND خرید ۰۳.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵

نفت وست تکزاس : قیمت نفت در حال تثبیت شدن می باشد

امروز ، در بازار آسیا ، قیمت نفت کمی رشد می کند و سطح 45 دلار در هر بشکه را برای شکست مجدد آزمایش می کند.

بیشتر

FUND خرید ۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸

نفت وست تکزاس : حالت آماده باش برای حرکت می باشد

قیمت نفت پس از افزایش در حال اصلاح است و در نزدیکی سطح 45.00 معامله می شود.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال

احساسات بازار

‪96%‬ فروش
‪4%‬ خرید