حالت آزمایشی

FUND خرید ۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴

اس اند پی 500 : اصلاح قیمت قبل از موج جدید گزارش شرکت ها

شاخص S&P 500 در حال اصلاح است و اکنون در نزدیکی 4192.0 معامله می شود. قیمت با حفظ حجم معاملات بالا به دلیل مرحله فعال گزارش های شرکت ، همچنان در بالاترین سطح 4200 واحدی قرار دارد.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال

احساسات بازار

‪0%‬ فروش
‪100%‬ خرید