حالت آزمایشی

FUND فروش ۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶

اس اند پی 500 : تحلیل جامع

شاخص برجسته اقتصاد ایالات متحده ، S&P 500 ، رشد خود را کاهش داد و در 3570.0 معامله شد. رسوایی های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری گذشته در ایالات متحده اجازه رشد چشمگیر قیمت را نمی دهد ، اگرچه وضعیت بازار بسیار مثبت است.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال

احساسات بازار

‪0%‬ فروش
‪100%‬ خرید