حالت آزمایشی

FUND خرید ۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹

اف تی اس ای 100 : تحلیل جامع

FTSE 100 ، شاخص برتر در بورس اوراق بهادار لندن ، در میان تصمیم غیرمنتظره بانک انگلیس در مورد کاهش احتمالی سیاست های پولی ، پویایی خنثی را نشان می دهد و با نرخ 6000.0 معامله می شود.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید

احساسات بازار

‪0%‬ فروش
‪100%‬ خرید