حالت آزمایشی

FUND خرید ۳۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹

دکس 30 : قیمت شاخص در حال آماده شدن برای تغییر هستند

شاخص DAX 30 روند نزولی خود را متوقف کرد و در حال حاضر با رشد 15162.0 در حال افزایش است. تأثیر اصلی در قیمت گذاری ابزار با گزارش م byلفه های اصلی شاخص فراهم شد. این هفته توجه به نتایج مالی Deutsche Bank AG ، Delivery Hero SE و Deutsche Lufthansa AG بود.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید

احساسات بازار

‪99%‬ فروش
‪1%‬ خرید