حالت آزمایشی

FUND خرید ۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴

دکس 30 : تحلیل جامع

شاخص سهام آلمان DAX 30 در حال اصلاح است و بدون هیچ حرکات مشخصی در 13300.0 معامله می شود. دلیل اصلی اینکه شاخص نمی تواند به حرکت صعودی خود ادامه دهد ، وضعیت دشوار بیماری همه گیر COVID-19 در آلمان است ، جایی که رشد رکوردی در بروز وجود دارد.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال

احساسات بازار

‪99%‬ فروش
‪1%‬ خرید