حالت آزمایشی

TECH فروش ۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱

اتریوم : تحلیل تکنیکال

قیمت اتریوم پس از کاهش قابل توجه ، در قیمت 360.00 در حال اصلاح هستند.

بیشتر

FUND فروش ۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷

اتریوم : اصلاح قیمت پس از ریزش سنگین

قیمت های اتریوم پس از کاهش قابل توجه ناشی از کاهش زیادی در تعداد دارندگان اصلی اتریوم ، در قیمت 348.00 در حال اصلاح است.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال

احساسات بازار

‪85%‬ فروش
‪15%‬ خرید