حالت آزمایشی

FUND خرید ۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰

اتریوم : عوامل اساسی رمز را پشتیبانی می کنند

بر خلاف بسیاری از ارزهای رمزپایه پیشرو ، اتریوم هفته را با تقویت و افزایش قیمتهای جدید خود آغاز کرد و به بالاتر از 3400.00 رسید.

بیشتر