حالت آزمایشی

FUND فروش ۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴

کک 40 : آمارهای ضعیف کلان مانع از رشد قیمت می شود

یکی از شاخص های پیشرو در اقتصاد اروپا ، CAC 40 ، به دلیل آمار ضعیف اقتصاد کلان و رشد قابل توجه بازار اوراق قرضه ، به سمت پایین حرکت می کند و در 6618.0 معامله می شود.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش

احساسات بازار

‪50%‬ فروش
‪50%‬ خرید