حالت آزمایشی

TECH فروش ۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۶

بیت کوین : تحلیل تکنیکال

در ابتدای این ماه ، قیمت های بیت کوین در منطقه پشتیبانی اصلی 10000.00 (موری [0/8]) اصلاح شده و از آن زمان در حال رشد هستند و تلاش می کنند موقعیت های از دست رفته را بدست آورند. در حال حاضر ، قیمت در نزدیکی مرزهای مقاومت اصلی 11000.00–11250.00 است ، كه بر اساس شکست آن ، احتمال بازگشت بیشتر به اوج های آگوست از طریق سطح 11875.00 (موری [3/8]) ، 12300.00 و 12500.00 وجود دارد. (موری [4/8]). در صورت شکستن سطح 23.6٪ اصلاح فیبوناچی و خط میانی باند های بولینگر در حدود 10625.00 ، افت به قیمت 10000.00 ممکن است از سر گرفته شود.

بیشتر

FUND فروش ۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷

بیت کوین کش : قیمت منتظر محرک برای رشد می باشد

قیمت بیت کوین کش روند نزولی را کاهش داد و در 233.00 تثبیت شد.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال

احساسات بازار

‪51%‬ فروش
‪49%‬ خرید