حالت آزمایشی

TECH خرید ۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹

بیت کوین : تحلیل تکنیکال

معاملات بیت کوین برای دومین ماه متوالی با روند صعودی ادامه دارد. در آینده نزدیک ، روند صعودی ادامه خواهد یافت ، که معکوس رو به بالا گروههای بولینگر و رشد هیستوگرام اندیکاتور مکدی در منطقه مثبت به اثبات می رسد. با این حال ، اندیکاتور اتستوکاستیک در حال آماده سازی برای خروج از منطقه اسباع خرید است ، که اصلاح موقت نزولی را مستثنی نمی کند.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید

احساسات بازار

‪51%‬ فروش
‪49%‬ خرید