حالت آزمایشی

FUND خرید ۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲

بیت کوین : رشد قیمت رمز ممکن است ادامه یابد

هفته گذشته ، بیت کوین پس از بازگشت قیمت از اوج تاریخی حدود 64700.00 ، در حال بازیابی مواضع بود. در حال حاضر ، قیمت ها در 58300.00 قرار دارند و به دلیل علاقه سرمایه گذاران به بازده ارز رمزنگاری شده برای رشد بیشتر ، آماده رشد هستند.

بیشتر