حالت آزمایشی

FUND فروش ۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶

بیت کوین : کاهش قیمت ممکن است ادامه یابد

هفته گذشته ، بیت کوین در پی فروش دارایی های خطرناک توسط سرمایه گذاران پس از گزارش هایی مبنی بر ورشکستگی احتمالی گروه China Evergrande ، به 40000.00 رسید.

بیشتر