حالت آزمایشی

TECH خرید ۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷

کمپانی ویزا : تحلیل موج شماری امواج

قیمت در حال اصلاح می باشد و رشد این سهم امکان پذیر است.

در نمودار روزانه ، موج پنجم سطح بالاتر (5) ایجاد می شود ، که در آن موج سوم 3 (5) شکل می گیرد. در حال حاضر ، موج سوم سطح پایینی iii 3 توسعه یافته است و اصلاح داخلی به عنوان موج چهارم IV 3 در حال شکل گیری است. اگر فرضیه و موج شماری صحیح باشد ، پس از پایان اصلاح ، قیمت به سطوح 260.00-275.00. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 215.50 می باشد.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال

احساسات بازار

‪0%‬ فروش
‪100%‬ خرید