حالت آزمایشی

TECH خرید ۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴

کمپانی ویزا : تحلیل موج شماری امواج

رشد این سهم امکان پذیر است.

در نمودار روزانه ، موج پنجم سطح بالاتر (5) ایجاد می شود ، که در آن موج سوم 3 (5) شکل می گیرد. در حال حاضر ، موج سوم سطح پایینی iii 3 شکل گرفته است ، یک اصلاح داخلی به عنوان موج چهارم IV از 3 ایجاد شده است ، و تشکیل موج v 3 شروع شده است. اگر فرضیه و موج شماری صحیح باشد ، قیمت به سطوح 260.00-275.00 افزایش می یابد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 216.85 می باشد.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید

احساسات بازار

‪0%‬ فروش
‪100%‬ خرید