حالت آزمایشی

TECH خرید ۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۲۵

کمپانی ای تی اند تی : تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار روزانه ، یک اصلاح نزولی از سطح بالاتر به عنوان موج (2) ایجاد شد ، که در آن موج C از (2) به پایان رسید و توسعه موج سوم (3) آغاز شد. اکنون ، اولین موج ورود به سطح پایین تر از 1 (3) در حال شکل گیری است ، که در آن موج iii از 1 تشکیل شده است ، و یک اصلاح داخلی به عنوان موج iv 1 به پایان رسیده است.در صورتی فرضیه و موج شماری صحیح باشد قیمت می تواند به سطح 34.50–37.00 رشد کند. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 27.96 می باشد.

بیشتر