حالت آزمایشی

TECH خرید ۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲

کمپانی ای تی اند تی: تحلیل موج شماری امواج

رشد این سهم امکان پذیر است.

در نمودار 4 ساعته ، توسعه اصلاح رو به پایین از سطح بالاتر به عنوان موج (2) به پایان رسید و تشکیل موج (3) آغاز شد. در حال حاضر ، اولین موج ورودی سطح پایین i از 1 از 3 تشکیل شده است واصلاح  به عنوان موج ii از 1 از 3 به پایان رسیده است. اگر فرضیه و موج شماری صحیح باشد ، منطقی است انتظار ادامه رشد قیمت دارایی به 35.45-39.54 را داشته باشیم. سطح 27.57 برای این سناریو بسیار مهم و حد ضرر خروج از معاملات خرید است.

بیشتر