حالت آزمایشی

TECH خرید ۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹

کمپانی ای تی اند تی : تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار روزانه ، یک اصلاح نزولی از سطح بالاتر به عنوان موج (2) ایجاد شد ، که در آن موج C از (2) به پایان رسید ، و توسعه موج سوم (3) شروع شد. اکنون ، اولین موج ورودی سطح پایین i 1 از (3) تشکیل شده است ، یک اصلاح داخلی به عنوان موج ii 1 ایجاد شده است و موج iii 1 در حال شکل گیری است ، که در آن موج (iii) iii در حال توسعه است اگر فرضیه و موج شماری درست باشد ، قیمت تا سطح 33.22–34.50 رشد خواهد کرد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 29.26 می باشد.

بیشتر