حالت آزمایشی

TECH خرید ۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱

کمپانی ا تی ان تی : تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار 4 ساعته ، اصلاح رو به پایین از سطح بالاتر توسعه یافته به عنوان موج (2) ، و شکل گیری موج (3) آغاز شده است ، که در طی آن ، موج اول سطح پایین 1 از (3) توسعه می یابد. اکنون ، یک اصلاح به عنوان موج iv 1 توسعه یافته است و شکل گیری موج پنجم v از 1 آغاز شده است ، که در طی آن اصلاح (ii) از v به پایان رسیده است. اگر فرضیه و موج شماری صحیح باشد ، قیمت به سطوح 33.22-35.45 می رسد. در این سناریو ، حد ضرر برای خروج از معاملات خرید قیمت 28.88 می باشد.

بیشتر