حالت آزمایشی

TECH خرید ۳۰.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۷

کمپانی ای تی اند تی: تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد قیمت می باشد.

در نمودار 4 ساعته ، تصحیح رو به پایین از سطح بالاتر توسعه یافته به عنوان موج (2) ، و تشکیل موج (3) آغاز شده است ، که در طی آن ، موج اول سطح پایین 1 از (3) توسعه می یابد. در حال حاضر ، موج iii 1 تشکیل شده است ، و تصحیح محلی به عنوان موج موج 1 توسعه یافته است. اگر فرض صحیح باشد ، قیمت به سطح 33.22-35.45 می رسد. در این سناریو ، سطح ضرر متوقف بحرانی 27.55 است.

بیشتر