حالت آزمایشی

TECH فروش ۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸

کمپانی پی پال : تحلیل موج شماری امواج

قیمت در حال اصلاح می باشد و امکان ریزش سهم می باشد.

در نمودار روزانه ، موج سوم سطح بالاتر (3) ایجاد شد و اصلاح نزولی به عنوان موج چهارم شروع به توسعه کرد (4). در حال حاضر ، موج A (4) در حال توسعه است ، که در آن اولین موج ورودی سطح پایین i از A شکل گرفته است و یک اصلاح داخلی به عنوان موج II از A به پایان رسیده است. اگر فرضیه و موج شماری صحیح باشد ، قیمت به سطح 256.16-22.27.27 کاهش می یابد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات فروش قیمت 310.18 می باشد.

بیشتر