حالت آزمایشی

FUND خرید ۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷

کمپانی پی فی زایر: تحلیل جامع

سهام Pfizer از پایین ترین 3 ماهه 26 ژوئن در حال تقویت است و در افزایش 9٪ است. نقل قول های صادرکننده با انتشار نتایج امیدوار کننده اولیه واکسن ویروس کرونا با همکاری شرکت بیوتکنولوژی آلمانی BioNTech SE پشتیبانی می شود. نتایج مالی سه ماهه گذشته در تاریخ 28 ژوئیه منتشر می شود.

بیشتر