حالت آزمایشی

TECH خرید ۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲

کمپانی اینویدیا : تحلیل موج شماری امواج

قیمت در حال اصلاح می باشد و رشد این سهم امکان پذیر است.

در نمودار روزانه ، موج سوم رو به بالا سطح بالاتر (3) ایجاد می شود ، که در آن موج پنجم 5 (3) تشکیل می شود. اکنون ، موج سوم سطح پایین iii 5 ایجاد شده است و یک اصلاح داخلی به عنوان موج iv 5 در حال شکل گیری است. اگر فرضیه و موج شماری درست باشد ، پس از پایان اصلاح ، قیمت به سطح 665.00 – 750.00 رشد می کند. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 501.77 می باشد.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال

احساسات بازار

‪0%‬ فروش
‪100%‬ خرید