حالت آزمایشی

TECH خرید ۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱

کمپانی انویدیا : تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار ساعتی، توسعه موج اول صعودی سطح بالاتر 1 ادامه دارد، که در آن موج iii از 1 تشکیل شد و تصحیح محلی به عنوان موج چهارم IV از 1 تکمیل شد. در حال حاضر، توسعه موج 1 وجود دارد. موج پنجم v از 1، به عنوان بخشی از آن، موج سطح پایین (iii) v در حال تشکیل است. اگر این فرض درست باشد، قیمت تا سطوح 245.00-255.00 به رشد خود ادامه خواهد داد. حد ضرر خروج برای معاملات خرید قیمت 205.20 می باشد.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید

احساسات بازار

‪48%‬ فروش
‪52%‬ خرید