حالت آزمایشی

TECH خرید ۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴

کمپانی نتفیلیکس : تحلیل موج شماری امواج

رشد این سهم امکان پذیر است.

در نمودار روزانه، موج پنجم از سطح بالاتر (5) در حال توسعه است که در آن موج 3 از (5) تشکیل شده است، توسعه اصلاح به عنوان موج چهارم 4 از (5) تکمیل شده و موج پنجم 5 از (5) در حال توسعه است. در حال حاضر، موج سوم iii از 5 در حال توسعه است که در آن موج (iii) از iii تشکیل می شود. اگر این فرض درست باشد، قیمت تا سطوح 715.00-750.00 به رشد خود ادامه خواهد داد. حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 616.14 می باشد.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید فعال

احساسات بازار

‪0%‬ فروش
‪100%‬ خرید