حالت آزمایشی

TECH خرید ۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷

کمپانی ماکروسافت : تحلیل موج شماری امواج

امکان رشد سهم می باشد.

در نمودار روزانه ، موج پنجم سطح بالاتر (5) از 3 ایجاد می شود ، که در آن موج 3 از (5) تشکیل می شود. اکنون ، موج سوم سطح پایین III 3 ایجاد شده است ، یک اصلاح داخلی به عنوان موج چهارم iv 3 ایجاد شده و توسعه موج پنجم v 3 شروع شده است. اگر فرضیه و موج شماری درست باشد ، قیمت تا سطح 285.00–300.00 رشد خواهد کرد. در این سناریو ، حد ضرر خروج از معاملات خرید قیمت 236.34 می باشد.

بیشتر